Điểm sáng trong công tác củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn dân cư tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã Quảng Yên không ngừng phát triển, hệ thống tổ chức Đoàn ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng mạnh về chất, nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn ngày càng được đổi mới, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị đoàn, các cơ sở Đoàn đã tập trung đẩy mạnh việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó đã xuất hiện nhiều Chi đoàn mạnh, Chi đoàn chủ động công tác, tiêu biểu như Chi đoàn Khu 5, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tổ chức thăm quan, trải nghiệm kết hợp hành trình tới thăm các địa chỉ đỏ cho Đoàn viên, thanh thiếu nhi của Khu phố trong dịp hè từ nguồn xã hội hóa

Khu 5 là một khu phố trung tâm của phường Hà An, thị xã Quảng Yên với diện tích 6.8ha, có 136 hộ dân với 516 nhân khẩu. Tổng số đoàn viên của chi đoàn khu phố hiện nay là 21 đồng chí, trong đó có 05 đồng chí là đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn gồm 03 đồng chí.

Hoạt động giúp nhân dân xây dựng hệ thống cống thoát nước

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TĐTN-TCKT ngày 27/12/2018 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Ninh “Về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2018 2022” và Quyết định số 913-QĐ/TU ngày 01/10/2019 của Thị ủy Quảng Yên phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận và các chi đoàn, chi hội thôn, khu phố giai đoạn 2020 – 2025”, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn phường, sự lãnh đạo của Cấp ủy chi bộ, sự phối hợp tạo điều kiện của Ban công tác Mặt trận Khu phố, cùng với sự tham gia hưởng ứng của các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong khu phố, Chi đoàn khu 5 đã xây dựng và tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm, trong đó công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân, các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được triển khai qua các công trình, phần việc cụ thể; công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong khu phố được duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả. Nét nổi bật đó là: việc tham gia thực hiện mô hình Dân vận khéo cấp tỉnh của Đoàn phường đã được UBND tỉnh công nhận năm 2018 qua đó đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận khu phố tích cực vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống cống thoát nước trên địa bàn khu phố với tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 120.000.000đ và 187 ngày công tham gia; Duy trì có hiệu quả hoạt động của Tổ hợp tác thanh niên gồm 03 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Đức Trọng – Bí thư chi  Đoàn làm tổ trưởng, tổng kết vụ nuôi cuối năm 2019 sản lượng nuôi của Tổ đạt 7,2 tấn tôm thẻ chân trắng thương phẩm đem lại doanh thu 1.296.000.000đ; Huy động kinh phí xã hội hóa với số tiền 19.700.000đ để tổ chức cho ĐVTN và các em thiếu nhi được đi thăm quan trải nghiệm kết hợp với hành trình về thăm các địa chỉ đỏ; triển khai xây dựng công trình khu vui chơi bằng vật liệu tái chế lốp xe ô tô cũ, các tấm gỗ cũ, ghế ngồi cũ của Nhà Văn hóa… vào năm 2020 tại sân nhà văn hóa với tổng kinh phí 6.770.000đ, mô hình được cấp ủy chi bộ và Đoàn cấp trên ghi nhận đánh giá cao và mang tính lan tỏa tại địa phương.

Mô hình khu vui chơi bằng vật liệu tái chế dành cho thanh thiếu nhi.

Mô hình tổ hợp tác thanh niên nuôi tôm thẻ chân trắng do đồng chí Nguyễn Đức trọng Bí thư chi đoàn làm tổ trưởng.

Từ những kết quả đã được, nhiều năm liền chi đoàn Khu 5 luôn được Ban Chấp hành Đoàn phường công nhận là Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thị đoàn lựa chọn là Chi đoàn điểm để nhân rộng mô hình Chi đoàn mạnh trong toàn Thị xã. Năm 2019, tập thể chi đoàn được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Bằng khen “Là chi đoàn mạnh tỉnh Quảng Ninh năm 2019”. Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, Chi đoàn Khu 5, phường Hà An luôn giữ vững lòng tin của cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân trong khu phố đối với thế hệ trẻ, phát huy được vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng khu phố xanh – sạch – đẹp và vệ sinh môi trường; là 1 trong 2 Chi đoàn tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh giới thiệu, đề xuất Trung ương Đoàn tuyên dương Chi đoàn mạnh tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Đoàn TN phường Hà An