Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Ninh: Khơi dậy khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên

Chiều 6/10, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong 2 ngày (6 – 7/10), với sự tham dự của 295 đại biểu chính thức, đại diện cho 107.972 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 khẳng định quyết tâm mạnh mẽ khơi dậy khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng quê hương văn minh, giàu mạnh; góp phần thực hiện khát vọng xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn; bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Đại hội
Tại phiên thứ nhất (bắt đầu từ 14h00 ngày 6/10) tiến hành khai mạc Đại hội và thực hiện một số nội dung theo quy định, đồng thời tổ chức 3 diễn đàn, gồm:
? Diễn đàn 1: “Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn.
? Diễn đàn 2: “Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng”; tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn.
? Diễn đàn 3: “Đoàn Thanh niên với 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên; xung kích tham gia chuyển đổi số toàn diện”; tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn.
Trên cơ sở tổng kết kết quả nhiệm kỳ 2017 – 2022, Báo cáo chính trị trình bày trước Đại hội đề ra giải pháp, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 12 chỉ tiêu cơ bản. Trong đó các nội dung, giải pháp giai đoạn 2022 – 2027 được thể hiện theo 7 mảng công tác lớn của Đoàn là: công tác giáo dục, phong trào thanh niên, chương trình đồng hành với thanh niên, công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác quốc tế thanh niên, công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng thời, bám sát các chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII xác lập những giải pháp trọng tâm, mới, gắn với đặc thù riêng của tỉnh Quảng Ninh.

Hoàng Dương -TPO