Tuổi trẻ Móng Cái đoàn kết, sáng tạo, lan tỏa khát vọng, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng 18/1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trà Cổ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với chủ đề “Đổi mới – Trí tuệ – Đoàn kết – Phát triển”. Đây là đơn vị được BTV Thành đoàn Móng Cái chọn làm điểm cấp cơ sở. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Ngọc Trung, Bí thư Thành đoàn Móng Cái; các đồng chí trong BTV Thành đoàn; đồng chí Trần Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; cùng 60 đoàn viên ưu tú đại diện cho 161 đoàn viên trên địa bàn phường.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trà Cổ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trà Cổ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thanh niên Trà Cổ chiếm 29,3% dân số, 45% lực lượng lao động xã hội của phường. 5 năm qua, thanh niên Trà Cổ tiếp tục có bước chuyển biến tích cực về mọi mặt: tỷ lệ thanh niên được đào tạo nghề tăng, cơ cấu lao động trẻ có sự chuyển biến phù hợp chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên; trình độ học vấn, chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cao hơn trước. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện; chủ động tiếp thu, nắm bắt những kiến thức khoa học công nghệ mới; khao khát vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; xung kích tình nguyện vì cộng đồng…

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Trà Cổ tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, rõ nét, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có nhiều đổi mới sáng tạo và những khâu đột phá, tạo ra những dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng. Đoàn phường đã tích cực triển khai các mô hình, hình thức giáo dục mới để tăng tính hấp dẫn, phát huy nhân tố tự giáo dục, tự rèn luyện của TTN. Tham gia tốt vào các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động và tổ chức, phát huy tốt các đợt sinh hoạt chính trị cao điểm theo chủ đề chương trình công tác đoàn hằng năm luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Đồng chí Trần Ngọc Trung, Bí thư Thành đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân được thực hiện đồng bộ. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tiếp tục được phát triển mạnh mẽ trong các đối tượng thanh niên; hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có sức lôi cuốn và lan tỏa với những công trình, phần việc ghi dấu ấn của tuổi trẻ trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Công tác quốc tế thanh niên được chú trọng. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng có nhiều hoạt động mới, hiệu quả. Việc phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện mô hình tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chung trong Khối dân vận phường được đẩy mạnh, huy động được nhiều nguồn lực chăm lo cho hoạt động của Đoàn và phong trào TTN. Cán bộ Đoàn từ phường đến các chi cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. Vai trò của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong toàn phường ghi nhận và đánh giá cao.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn phường đã giới thiệu 22 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 16 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, chiếm trên 70% số đảng viên mới kết nạp toàn Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ phường Trà Cổ đã tham gia nhiều công trình phần việc ý nghĩa trong các tháng thanh niên, hành trình về nguồn; tổng kinh phí xã hội hóa trong nhiệm kì là trên 650 triệu đồng. Đoàn phường đã chủ động phối hợp tham mưu, vận động xã hội hóa kinh phí cho công tác phòng chống dịch của địa phương với tổng giá trị trên 58 triệu đồng, 100% các đồng chí bí thư chi đoàn tham gia vào các tổ covid cộng đồng và 80% đoàn viên thanh niên tham gia tổ liên gia tự quản tại khu dân cư.

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trà Cổ khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trà Cổ khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Phát huy thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Trà Cổ đoàn kết, sáng tạo, lan tỏa khát vọng, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” , Đoàn phường Trà Cổ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức và lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa; nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh. Khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ tiên tiến nâng cao và năng lực cạnh tranh của kinh tế địa phương, trọng tâm là phát triển khu du lịch Quốc gia Trà Cổ; tham gia cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tham gia quản lý và phát triển hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường; xung kích tham gia xây dựng đô thị văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo Thành đoàn và phường Trà Cổ chúc mừng BCH Đoàn phường Trà Cổ khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027Các đồng chí lãnh đạo Thành đoàn và phường Trà Cổ chúc mừng BCH Đoàn phường Trà Cổ khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Trung, Bí thư Thành đoàn Móng Cái và đồng chí Trần Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích của tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của phường, các đồng chí đề nghị Đoàn phường Trà Cổ cần phải nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong sự phát triển chung của phường trong những năm tới. Đồng thời tập trung đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức, nội dung. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cho sát với tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt chú trọng đến các nội dung bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi, cần chủ động tham mưu cho Đảng ủy phường trong việc nắm bắt, phản ánh kịp thời diễn biến, tình hình tư tưởng của thanh niên. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Móng Cái học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đề ra các giải pháp nhằm phát huy có hiệu quả sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, nếp sống văn hóa, giáo dục truyền thống, pháp luật cho thanh thiếu niên, từ đó giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Đoàn thanh niên phường phải thường xuyên chú trọng đến việc củng cố, duy trì, đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của các chi đoàn; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn tại khu dân cư. Tiếp tục tăng cường bám nắm cơ sở, trực tiếp hướng dẫn cơ sở, chủ động đến với thanh niên, nắm bắt kịp thời nhu cầu thanh niên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thanh niên để từ đó tham mưu, đề ra các giải pháp để tổ chức các phong trào Đoàn phù hợp với nhu cầu, với thực tiễn hiện tại. Tập trung các giải pháp nhằm đoàn kết, tập hợp, thu hút thanh niên, tích cực bồi dưỡng các nhân tố mới, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học cảm tình Đảng, kết nạp Đảng; chú trọng chăm lo đến công tác thiếu niên nhi đồng và xây dựng đội TNTP Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ thi đua học tập, phấn đấu đi đầu trong xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và học vấn đoàn viên. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch Covid – 19… Tiếp tục tham gia tích cực vào công tác kích cầu và phát triển du lịch trên địa bàn, hàng năm Đoàn phường cần chủ động rà soát, phát hiện các đoàn viên có khả năng thuyết trình, thuyết minh tốt để cung cấp cho Thành đoàn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trở thành các thuyết minh viên phục vụ cho công tác phát triển du lịch trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng hoạt động vốn vay, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

BTV Thành đoàn Móng Cái khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022BTV Thành đoàn Móng Cái khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng chí Bí thư Thành đoàn và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đề nghị các đồng chí đoàn viên phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm, sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí tiêu biểu, có đức, có tài, có tố chất, năng lực nổi trội thể hiện bằng hiệu quả công tác, có triển vọng phát triển với cơ cấu phù hợp, tạo nên sức mạnh và trí tuệ của tập thể để bầu vào BCH, BTV, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư đoàn phường, đủ sức lãnh đạo toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đoàn đề ra.

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trà Cổ khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Phùng Thị Hoa được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Đoàn phường Trà Cổ khóa VII. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Móng Cái lần thứ XXII gồm 6 đồng chí.

Nhân dịp này, BTV Thành đoàn Móng Cái khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; UBND phường Trà Cổ đã khen thương 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Gắn biển công trình “Vườn hoa thanh niên” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh phường Trà Cổ khoá VII, nhiệm kì 2022-2027 tại trường THCS Trà Cổ.Gắn biển công trình “Vườn hoa thanh niên” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trà Cổ khoá VII, nhiệm kì 2022-2027 tại trường THCS Trà Cổ.

Sau đại hội, Ban Chấp hành Đoàn phường khoá mới tổ chức lễ gắn biển công trình “Vườn hoa thanh niên” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh phường Trà Cổ khoá VII, nhiệm kì 2022-2027 tại trường THCS Trà Cổ.

Vi Thu – Trần Bình