Diễn đàn “Tuổi trẻ Quảng Ninh nhớ lời di chúc theo chân Bác”

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, vừa qua 100% các đơn vị cấp huyện đã tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Nội dung các chương trình diễn đàn, toạ đàm về giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lồng ghép trong sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, hội thảo… gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của bản thân tại địa phương, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trên các trang mạng xã hội, facebook, zalo những hình ảnh đẹp về Bác, những hoạt động của đoàn viên thanh niên, qua đó góp phần đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thấm nhuần những tư tưởng của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đoàn Khối tham gia hành trình về nguồn kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
Đoàn Khối các cơ quan phối hợp tham gia diễn đàn, hành trình về nguồn kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên truyền hiệu quả trên các phương tiện truyền thông, tăng cường tin, bài trên các trang tin thông tin điện tử, mạng xã hội nhằm giới thiệu về nội dung, ý nghĩa lịch sử Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu bật những đóng góp của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Quảng Ninh trong quá trình đổi mới của đất nước gắn với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên Website tinhdoanquangninh.vn xây dựng chuyên mục “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” giới thiệu về giá trị, nội dung Di chúc, các mô hình, giải pháp hiệu quả của các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội, các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác.

Đoàn thanh niên công an tỉnh tham gia lễ phát động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức diễn đàn kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

100% cấp bộ Đoàn xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như video clip, phim ngắn, inforgraphich… tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube) của Đoàn, Hội, Đội và của đoàn viên, thanh thiếu niên về ý nghĩa lịch sử của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là các hành động đẹp, gương người tốt, việc tốt thông qua việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt- Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng internet giới thiệu về các tư liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ.