Cà Mau: Giám sát “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh”

Ngày 14/03, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Ngô Ngọc Khuê – Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo số liệu thống kê của tổ chức Đoàn các cấp, tính đến cuối năm 2018, tổng số thanh niên (từ 16 – 30 tuổi) của tỉnh khoảng 173.085 người, chiếm gần 21,42% dân số; thanh niên được tập hợp trong tổ chức Đoàn là 40.922 người, trong tổ chức Hội là 62.608 người; tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt gần 70%.

Những năm qua, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác cán bộ Đoàn được các cấp, ngành quan tâm. Các phong trào lớn của Đoàn đã không ngừng được đẩy mạnh; hoạt động quản lý Nhà nước về thanh niên, các cơ chế, chính sách về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đạt hiệu quả và có những bước chuyển biến tích cực; công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức sống và làm việc theo pháp luật được nâng cao, lối sống văn hóa, văn minh không ngừng được nhân rộng và lan tỏa trong tuổi trẻ; công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm; hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Luật Thanh niên, như: Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức sống và làm việc theo pháp luật, quy ước cộng đồng… của một bộ phận thanh niên còn hạn chế; công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh niên từng lúc, từng nơi thiếu chủ động, chưa kịp thời; Chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ, tổ chức Đoàn các cấp, nhất là cơ sở chưa đảm bảo; Công tác tuyên truyền Luật Thanh niên vào cuộc sống chưa được quan tâm đúng mức; một số địa phương, đơn vị triển khai, thực hiện còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu; việc lồng ghép các nội dung của Luật Thanh niên trong chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò của thanh niên trong tình hình mới; việc đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho thanh niên còn hạn chế.

Bên cạnh đó, thiếu vốn, việc làm, không ít thanh niên rời địa phương đi làm ăn xa, các mô hình phát triển kinh tế thanh niên còn chậm nhân rộng, số thanh niên được vay vốn để phát triển kinh tế chưa nhiều; tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, nhất là việc vi phạm pháp luật liên quan đến các vấn đề ma túy, an toàn giao thông…

Bên cạnh đó, các thành viên Đoàn giám sát và đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn đã dành thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề trong quá trình thực hiện Luật Thanh niên, trong đó chú trọng đến vấn đề việc làm, vốn vay, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, xây dựng các điểm vui chơi, giải trí,…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những cố gắng của Tỉnh đoàn trong việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị để tổng hợp và báo cáo các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

Thông qua công tác giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị đến Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm căn cứ thẩm tra dự kiến đưa vào Luật Thanh niên sửa đổi trong thời gian tới.