Quảng Ninh: đồng loạt tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”

Với mục tiêu thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc bảo vệ môi trường, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” do ĐVTN làm nòng cốt đang tạo được sức lan tỏa rộng khắp và sự hưởng ứng tích cực các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Dưới đây là hình ảnh một số đơn vị thực hiện đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” Ngày 10/3/2019.

Đoàn thanh niên Cẩm Phả dọn VVSMT mương máng ngày 10.3
ĐVTN Cô Tô tham gia làm sạc biển
Đoàn thanh niên Đông Triều tham gia VSMT ngày chủ nhật xanh
Đoàn Thanh niên Cẩm Phả tham gia Ngày chủ nhật xanh
Đoàn thanh niên Thành Phố Uông Bí tham gia dọn VSMT ngày chủ nhật
Đoàn TN huyện Ba Chẽ tham gia VSMT
Đoàn TN huyện Bình Liêu tham gia VSMT
Đoàn TN huyện hoành Bồ tham gia VSMT
Đoàn TN huyện Vân Đồn tham gia VSMT
Tuổi trẻ Hoành Bồ dọn VSMT
Huyện đoàn Bình Liêu tham gia VSMT
Huyện đoàn Cô Tô tham gia VSMT
Tuổi trẻ Quảng Yên tham gia VSMT
Thành đoàn Hạ Long phối hợp với BĐBP tham ra VSMT

Đỗ Văn Điệp