T.Ư Đoàn và Bộ Ngoại giao phối hợp nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi

Sáng ngày 29/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2026.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và đồng chí Phạm Quang Hiệu, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2026

Theo đó, hai bên tập trung quan tâm chăm lo, hỗ trợ thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi; vận động, tranh thủ nguồn lực quốc tế hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tham dự có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn-, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Anh Tuấn- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Phạm Quang Hiệu, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị, các Vụ chức năng Trung ương Đoàn và Bộ Ngoại giao.

Chương trình nhằm tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn giữa hai cơ quan trong quá trình triển khai các hoạt động đối ngoại và công tác phát triển thanh thiếu niên, sinh viên Việt Nam.

Tại buổi lễ, hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp với các nội dung quan trọng, cụ thể: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoạị; Tăng cường công tác giáo dục l‎ý tưởng cho đoàn viên, thanh niên ở ngoài nước; Đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; Định hướng, tổ chức các hoạt động; quan tâm chăm lo, hỗ trợ thanh niên Việt Nam ở ngoài nước; Nâng cao hiệu quả các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, vận động, tranh thủ nguồn lực quốc tế hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao việc T.Ư Đoàn và Bộ Ngoại giao ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2026

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Bùi Thanh Sơn – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao việc T.Ư Đoàn và Bộ Ngoại giao ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2026; đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan sẽ không bị giới hạn trong nội dung của Chương trình phối hợp công tác ký kết.

“Những vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm của mỗi cơ quan nhưng chưa đưa được nêu trong nội dung của Chương trình sẽ được tiếp tục trao đổi, xem xét, tìm giải pháp phù hợp để triển khai.

Trong khả năng và thẩm quyền của mình, Bộ Ngoại giao mong muốn và sẵn sàng cùng T.Ư Đoàn thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi nội dung công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan”, Bộ trưởng Bộ Ngoại Bùi Thanh Sơn nói.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; Quyền Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn Trịnh Thị Mai Phương

Đáp lại phần phát biểu của đồng chí Bùi Thanh Sơn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ Trưởng, các đơn vị chức năng liên quan, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thời gian qua, ngay cả khi chưa có Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn mong muốn hai bên quan tâm, tiếp tục nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam và có cơ chế phối hợp linh hoạt, hiệu quả

Tán thành với nhận định của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, các đơn vị chức năng của hai bên đã xây dựng chương trình phối hợp bám sát công việc hai bên, chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như tình hình, điều kiện thực tiễn. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao sự đóng góp của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, tập thể lãnh đạo, cán bộ Bộ Ngoại giao trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2021 mặc dù tình hình thế giới và khu vực, dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Những đóng góp của Bộ Ngoại giao đã được cộng đồng trong và ngoài nước đánh giá cao như hoạt động Ngoại giao Vắc xin của Việt Nam.

Về chương trình phối hợp giữa hai bên, đồng tình với những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các vụ chức năng của hai bên tiếp tục phát huy nền tảng, thành quả mà hai bên đã phối hợp trong thời gian qua; Những công việc hai bên triển khai phối hợp phải bám sát với trọng tâm 2022 – 2026, chủ trương của Đảng và Nhà nước; Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại cần phải được tăng cường sao cho đúng đối tượng, đúng thông điệp, đúng phương pháp; Công tác kiều bào cần tiếp tục được quan tâm chú trọng, tập trung vào khai thác nhóm đối tượng du học sinh, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn mong muốn hai bên quan tâm, tiếp tục nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam (02 đề án 02 cơ quan được giao nhằm triển khai Chiến lược Phát triển Thanh niên giai đoạn 2021 – 2030); Có cơ chế phối hợp linh hoạt, vượt ra cả giới hạn của chương trình phối hợp như có thể cử cán bộ Trung ương Đoàn đi các nước làm công tác thanh niên ngoài nước  trong thời gian từ 3-6 tháng. Đồng thời, cam kết T.Ư Đoàn sẽ bám sát nội dung phối hợp và linh hoạt, kịp thời điều chỉnh để tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp hiệu quả cao nhất.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư T.Ư Đoàn; cùng 03 đồng chí lãnh đạo các Ban T.Ư Đoàn và Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho đồng chí Bùi Thanh Sơn – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Minh Vũ – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Hiệu – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; cùng 02 đồng chí lãnh đạo của Bộ Ngoại giao.

Trịnh Lý