LẮP ĐẶT BIỂN BÁO NGUY HIỂM PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC

Đoàn thanh niên phường Phương Nam,thành phố Uông Bí tổ chức lắp đặt mới 20 biển cảnh báo đuối nước tại những vị trí, khu vực nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn đuối nước tại các khu vực ao, hồ, sông, cống tiêu trên địa bàn phường.
Đoàn viên, thanh niên lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nước sâu
Thông qua hoạt động cắm biển, cảnh báo nhắc nhở sẽ giúp nâng cao ý thức cho gia đình và toàn xã hội trong việc phòng ngừa đuối nước cho trẻ em.
Nguồn: AoxanhPhuongNam