Kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, xử lý nghiêm minh những đối tượng sử dụng mạng xã hội để chống phá Nhà nước

 

Trong những năm gần đây, truyền thông xã hội hay nói cách khác là mạng xã hội có bước phát triển hết sức mạnh mẽ, bộc lộ cả thế mạnh to lớn vốn có và cả những phức tạp, hệ lụy khó lường. Vậy chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để lợi dụng ưu điểm, thế mạnh, hạn chế những mặt trái, có tính chất loại hình như con dao “hai lưỡi” này. Đó là câu hỏi đặt ra cho toàn xã hội.

Trước hết, có thể nói truyền thông xã hội có một lợi ích không hề nhỏ, đó là: Giúp chúng ta tìm kiếm thông tin và phát triển kinh tế-xã hội, vì ở đó mạng internet là một kho chứa đựng những kiến thức khổng lồ, giúp chúng ta dễ dàng, nhanh chóng tìm kiếm những thông tin dù mới hay cũ để phục vụ cho nhu cầu học tập, trao đổi thư từ, giới thiệu bản thân mình với mọi người, kết nối bạn bè; tiếp nhận và kết nối thông tin, học hỏi kiến thức và kỹ năng để phát triển kinh tế, xã hội, khoa học-kỹ thuật… vô cùng lý tưởng.

Tuy nhiên truyền thông xã hội cũng có tác động không nhỏ ảnh hưởng đến an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài những mặt tích cực, mạng internet đang chứa đựng nhiều nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia, các thế lực thù địch và bọn tội phạm đang xâm phạm an ninh trật tự bằng các thủ đoạn như lợi dụng công nghệ cao để tán phát virus, thu thập thông tin cá nhân, họ tên đăng nhập, số điện thoại, các mối quan hệ, email, mã số tài khoản tín dụng, ngân hàng, mật khẩu… nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hoặc tìm cách tống tiền của nhiều người.

Nguy hiểm hơn là các thế lực thù địch và phản động trong và ngoài nước đang tận dụng mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, xúc phạm, bịa đặt nói xấu tổ chức, cá nhân. Lôi kéo kích động, tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật nhằm chống đối chính quyền và chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam…

Để góp phần nâng cao hiệu quả, đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch và bọn tội phạm khác lợi dụng mạng truyền thông xã hội để chống phá Đảng và Nhà nước, yêu cầu cần thiết đặt ra là: Phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia hơn nữa đối với mạng xã hội. Trong cuộc đấu tranh này, lực lượng công an nhân dân là nòng cốt, cần chủ động tham mưu cho Nhà nước, phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể để xây dựng và hoàn thiện hơn nữa chính sách phát luật về xử lý mạng truyền thông xã hội. Đặc biệt là tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng luật an ninh mạng đến tận cơ sở xã, phường để cho mọi người hiểu và thực hiện nghiêm pháp luật khi sử dụng internet. Đồng thời phải áp dụng chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe đối với những hành vi cố tình vi phạm xử dụng mạng xã hội để tiến hành hoạt động gây nguy hại đến lợi ích tập thể, cá nhân và lợi ích an ninh quốc gia.

Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm và xử lý nghiêm minh, công khai, kịp thời đối với những trang web, blog thường xuyên đăng tải những nội dung xấu. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đấu tranh phản bác lại tất cả những luận điệu tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch trên mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

                                                                                        NGUYỄN THẮNG – Ủy viên Hội đồng Đối ngoại và Kiều bào,                                                                                                               UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam