Diễn đàn “Góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Ngày 08/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn “Góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ” năm 2020, tham dự diễn đàn có 200 đoàn viên, thanh niên là cán bộ Đoàn cơ sở.

Dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Văn Hải- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn.

Đồng chí Hoàng Văn Hải- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo.

Diễn đàn tập trung trao đổi, thảo luận về việc nhận diện, đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, các biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên trẻ, ĐVTN; những vấn đề mà số ít giới trẻ hiện nay đang bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động. Đồng thời thống nhất đưa ra những giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ và tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Hoàng Văn Hải- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã nhấn mạnh về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay, đặc biệt là các giải pháp đối với cán bộ trẻ, đảng viên trẻ. Đồng thời khẳng định tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự lớn lao đối với tuổi trẻ và tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn cần phát huy, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, đảng viên và tinh thần thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị và triển khai tốt các chương trình, phong trào hành động của Đoàn. Diễn đàn là dịp để tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh về Đại hội XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, củng cố niềm tin sắt son của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng.

 BTT