Tập huấn kỹ năng và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho trẻ em

Trong 27/10/2019 tại Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh triển khai hội nghị tập huấn kỹ năng và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho hơn 76 em Câu lạc bộ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh.

Giảng viên truyền giảng tại hội nghị

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được cung cấp những nội dung cơ bản về Luật trẻ em, công tác Quyền trẻ em và truyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền.  

Tại hội nghị, các đại biểu thiếu nhi cũng đã cùng nhau trao đổi các nội dung liên quan đến trẻ em và quyền trẻ em.