Các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia phòng chống dịch Covid – 19 được cấp huyện triển khai đạt hiệu quả

Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn, 100% đoàn cấp huyện triển khai sôi nổi các hoạt động tuyên truyền, vận động nhận dân, trực tiếp tham gia giúp đỡ các lực lượng chức năng phòng, chống dịch.

Các hoạt động được triển khai đạt hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú như: tham gia trực gác tại các địa điểm nóng trong toàn địa phương, vận động xã hội hóa phát khẩu trang miễn phí, phát nước rửa tay miễn phí cho người dân, tham gia đo kiểm tra thân nhiệt tại các địa điểm nóng, hướng dẫn cài đặt ứng dụng bluzone…

Các hoạt động được định kỳ mỗi tuần ít nhất 01 hoạt động tại các đoàn cấp huyện và được chia sẻ, đăng trên website, panpage của đoàn thanh niên các đơn vị góp phần quan trọng tuyên truyền cho người dân đeo khẩu trang và có biện pháp bảo vệ khi tham gia chỗ đông người, đồng thời nâng cao ý thức của người dân tham gia phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đảm bảo chỉ tiêu do Trung ương Đoàn đó là mỗi đơn vị cấp huyện ít nhất 01 tuần 01 tin bài, hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống dịch từ ngày 01/3.

Thông qua các hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, góp phần quan trọng trong hoạt động phòng chống dịch.

Một số hình ảnh các đơn vị tổ chức hoạt động:

đoàn viên thị xã Đông Triều tuyên truyền phòng chống dịch
điểm hướng dẫn cài đặt Bluzone – Khẩu trang điện tử

 

đoàn viên thành phố Cẩm Phả tham gia trực tại các điểm