Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho thanh thiếu nhi

Trong 3 ngày 27, 29 và 30/10/2019 tại Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh triển khai hội nghị tập huấn kỹ năng và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho hơn 76 em thiếu nhi Câu lạc bộ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh và gần 200 thanh niên Khối lực lượng vũ trang, thanh niên khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được cung cấp những nội dung cơ bản về Luật trẻ em, công tác Quyền trẻ em, các kiến thức về nghiệp vụ công tác Đoàn, đoàn viên, kỹ năng tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, và truyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền.  

Đại biểu chú ý lắng nghe các nội dung truyền giảng
Các em thiếu nhi trong phần thảo luận

Hội nghị tập huấn góp phần đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

BTV