Tập huấn kỹ năng và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho hơn 156 cán bộ Đoàn cấp cơ sở và cán bộ Đoàn lực lượng vũ trang

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thiêu nhi năm 2019, ngày 30/10/2019 tại Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh triển khai hội nghị tập huấn kỹ năng và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho hơn 156 cán bộ Đoàn cấp cơ sở và cán bộ Đoàn lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn Tỉnh.

Giảng viên truyền giảng tại hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thái phó Bí thư Tỉnh Đoàn quán triệt những nội dung cơ bản về tình hình chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên trong tình hình hiện nay. Các đại biểu đã được nghe giảng viên của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền.