[Infographic] Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023): Vị tướng của Trường Sơn huyền thoại

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam. Trong suốt cuộc đời cống hiến cho cách mạng, đồng chí được giao nhiều cương vị khác nhau, song dấu ấn sâu sắc nhất gắn liền với những chiến công vẻ vang là những năm tháng đồng chí được giao trọng trách Tư lệnh Bộ Chỉ huy 559 kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy 559 – Bộ đội Trường Sơn (từ năm 1967 đến tháng 5/1976).

Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn