Đồng loạt tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”

Tiếp tục tổ chức các hoạt động đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” năm 2019. Hôm nay, (ngày 9/6), BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện thị thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Đồng loạt ra quân tham gia vệ sinh môi trường với nhiều hoạt động thiết thực.

Dưới đây là hình ảnh một số đơn vị tiêu biểu:

Ba Chẽ ra quân vệ sinh môi trường
Bình Liêu ra quân vệ sinh môi trường
Đầm Hà ra quân trồng cây vệ sinh môi trường
Đoàn Than ra quân vệ sinh môi trường
Hải Hà ra quân vận động đồng bào Dao ăn ở hợp vệ sinh
Hải Quan ra quân vệ sinh môi trường
Hoành Bồ ra quân vệ sinh môi trường
Móng Cái ra quân vệ sinh bãi biển
Tiên Yên ra quân lắp đặt các biển cảnh báo khu vực dễ xảy ra tại nạn đuối nước
Uông Bí ra quân vệ sinh môi trường
Uông Bí ra quân vệ sinh môi trường
Vân Đồn ra quân vệ sinh môi trường biển