Đồng loạt tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”

Tiếp tục tổ chức các hoạt động đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” năm 2019. Hôm nay, (ngày 8/9), BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện thị thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Đồng loạt ra quân tham gia vệ sinh môi trường với nhiều hoạt động thiết thực.

Dưới đây là hình ảnh một số đơn vị tiêu biểu:

Bình Liêu ra quân vệ sinh môi trường
Cẩm Phả ra quân vệ sinh môi trường biển
Cô Tô Ra quân vệ sinh môi trường biển
Đoàn TN Than Cửa Ông ra quân vệ sinh môi trường
Hạ Long ra quân chiến dịch hãy làm sạch biển
Hải Hà ra quân vệ sinh môi trường
Đoàn Cục Hải quan ra quân vệ sinh môi trường
Hoành Bồ ra quân vệ sinh môi trường
Móng Cái ra quân chiến dịch hãy làm sạch biển
Quảng Yên ra quân vệ sinh môi trường
Uông Bí ra quân chống rác thải nhựa

Vũ Ngọc Hoàng