Trao giải Cuộc thi tìm hiểu “90 năm-Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam”

Ngày 31/1, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm -Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam” và sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh. Đến dự có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

a
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2(1930-2020); hướng tới chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tỉnh ủy Quảng Ninh đã phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” và Cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh.

a
Lãnh đạo tỉnh trao giải Nhất cho 3 tập thể xuất sắc tham dự Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm-Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” được tổ chức với 3 hình thức: Thi viết, trắc nghiệm trên Internet và sân khấu hóa. Trong đó, hình thức thi sân khấu hóa, thi trắc nghiệm đã thu hút sự hưởng ứng sôi nổi nhiệt tình của thanh niên, học sinh, sinh viên.

Với hình thức thi viết, ngay từ vòng sơ khảo đã có rất nhiều bài viết nổi bật, thể hiện sự đầu tư công phu, tâm huyết, sáng tạo của tác giả cả về nội dung, hình ảnh minh họa và hình thức trình bày. Ban tổ chức Cuộc thi của các đơn vị, địa phương đã tiếp nhận trên 220.000 bài dự thi – một con số đầy ấn tượng, thể hiện sức lan tỏa sâu rộng của đợt sinh hoạt chính trị này.

a
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng.

Đối với Cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 76 tác phẩm, gồm 16 tác phẩm phát thanh; 22 tác phẩm truyền hình; 16 tác phẩm báo điện tử; 22 tác phẩm báo in. Riêng Trung tâm Truyền thông tỉnh có 55 tác phẩm dự thi.

a
Tác giả Tạ Hương Giang, Chi bộ trường THCS, ĐB phường Hòa Lạc, TP Móng Cái đoạt giải đặc biệt Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm-Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Hội đồng sơ khảo đã chọn được 42 tác phẩm đạt chất lượng và yêu cầu của Cuộc thi để đưa vào vòng chung khảo (10 tác phẩm báo điện tử; 11 tác phẩm báo in; 10 tác phẩm phát thanh; 11 tác phẩm truyền hình).

Các tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo đều đảm bảo tính chân thực, có định hướng tuyên truyền đúng đắn, đề cập đến những vấn đề: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố tổ chức Đảng gắn với xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, xây dựng tin của nhân dân với Đảng…

Các tác phẩm dự thi là những thông điệp khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, có trách nhiệm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp mang lại hiệu ứng xã hội tích cực trong việc tạo sự đồng thuận của các tổ chức cơ quan, cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Trung ương, của tỉnh.

a
3 nhóm tác giả đoạt giải A Cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, 2 cuộc thi có quy mô và đổi mới nhất từ trước đến nay, tạo sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ, thu hút nhiều thành phần và độ tuổi tham gia. Tác giải lớn tuổi nhất là 92 tuổi, tác giải nhỏ tuổi nhất là 8 tuổi.

Cùng với đó, nhiều bài dự thi đạt chất lượng tốt, được đầu tư nghiêm túc, công phu. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, qua đó nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước; những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

a
Trao giải B cho các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh.

Cuộc thi đã đạt hiệu quả thiết thực trong tuyên truyền về lịch sử Đảng, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Đồng thời khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua đó, góp phần đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

a
Trao giải cho tác giả cao tuổi nhất và tác giả trẻ tuổi nhất 2 cuộc thi.

Kết thúc 2 cuộc thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để tôn vinh và trao giải. Đối với Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc; 35 tập thể, 63 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc được Ban Tổ chức trao các giải thưởng.

Đối với Cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao 3 giải A, 10 giải B, 13 giải C, 16 giải khuyến khích.

PV