Toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

oàn văn diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Sáng 26/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể. Trung tâm Truyền thông tỉnh trân trọng đăng toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau một thời gian chuẩn bị bài bản, công phu, nghiêm túc, hôm nay Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc trọng thể. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh.

Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng 350 đại biểu của 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ đã về dự đại hội đông đủ.

Đại hội vui mừng, phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí đại biểu khách quý về tham dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội.

Trong giờ phút trọng thể này, với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc, người đã sáng lập ra Đảng ta. Cùng với Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng của Người mãi mãi là tài sản vô giá là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và tình cảm đặc biệt đối với Quảng Ninh – vùng phên giậu Đông Bắc của Tổ quốc với 9 lần về thăm, động viên. Chúng ta nguyện khắc ghi lời căn dặn của Người khi về thăm tỉnh Quảng Ninh năm 1957: “Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng, ăn trên ngồi chốc, cán bộ Đảng cũng như cán bộ, chính quyền là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải cần kiệm liêm chính, muốn thế phải gần gũi nhân dân, lãnh đạo nhân dân”.

Đại hội chúng ta thành kính, biết ơn sâu sắc các thế hệ cách mạng và tiền bối, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã lao động, chiến đấu hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng, của dân tộc và Vùng mỏ Quảng Ninh, bất khuất kiên trung. Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo định hướng sâu sắc, toàn diện đối với tỉnh ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, ngày 24/9, chúng ta vui mừng đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập KKT ven biển Quảng Yên. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn để Quảng Ninh biến vùng đất giàu tiềm năng Quảng Yên trở thành vùng đất động lực cho phát triển kinh tế và thu ngân sách của tỉnh và của Quốc gia.

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, trong thời gian qua mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 20 đảng bộ, 727 tổ chức cơ sở đảng, 5.045 chi bộ trực thuộc. Tại các chi bộ, đảng bộ, đại hội được tổ chức đúng quy trình, nguyên tắc, đảm bảo đúng yêu cầu. Các đảng bộ chuẩn bị chu đáo các văn kiện; dành nhiều thời gian cho thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; tất cả các đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh) đều thực hiện bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội. Các đồng chí bí thư cấp ủy trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Công tác nhân sự đại hội các cấp đều đúng dự kiến, bầu 1 lần đủ số lượng, chất lượng. Các đại hội đã diễn ra đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới phát triển, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Cùng với quá trình tổ chức đại hội ở cấp cơ sở huyện và tương đương; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe và tính mạng của nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế, bằng các chính sách, giải pháp đồng bộ. Với sự quyết tâm đó, tỉnh Quảng Ninh đã vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị tổ chức nhiều phong trào thi đua, yêu nước trong các cấp và nhân dân các dân tộc thành lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch 5 năm 2015-2020 và vào thành công của Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị, tiến tới Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các văn kiện trình Đại hội đã được chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng; có sự tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ Đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là ý kiến đóng góp của các bộ, ban, ngành Trung ương, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quan điểm, quy định, quy trình của Trung ương; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, khách quan, minh bạch; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các nội dung chuẩn bị cho Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được Bộ Chính trị đánh giá cao và đồng ý cho Đảng bộ tỉnh tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ XV.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước ta trải qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991), 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020. Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng phấn khởi trước những kết quả to lớn sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cùng nhau đoàn kết, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân trong nhiệm kỳ mới được dự báo có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Tại Đại hội này, Đại hội có các nhiệm vụ hết sức quan trọng:

Thứ nhất, Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện trong 10 năm qua và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai, trên cơ sở kết quả thảo luận của đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, Đại hội tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trí tuệ, uy tín, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ tư, Đại hội sẽ lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đại diện cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh là đại hội đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển thể hiện tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị vững vàng, với quyết tâm đổi mới, ý chí kiên cường, đoàn kết đồng lòng của 102.500 đảng viên, với niềm tin của hơn 1,3 triệu nhân dân dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Với truyền thống văn hóa, “Kỷ luật và Đồng tâm”, đóng góp vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại như mong muốn của Bác Hồ, đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. 

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Theo Báo Quảng Ninh