Cập nhật tiến độ bầu cử đến 13h00: Cô Tô là địa phương đầu tiên có 100% cử tri đi bầu cử

Cập nhật tiến độ bầu cử tỉnh Quảng Ninh đến 13h00: Cô Tô là địa phương đầu tiên có 100% cử tri đi bầu cử
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, tính đến 13h00, toàn tỉnh đã có 899.989 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 93,83%.
Trong đó, có 525/1.438 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu; 13/177 đơn vị hành chính cấp xã có số cử tri đã bỏ phiếu đạt 100%. Riêng huyện Cô Tô đã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử tại tất cả các khu vực bỏ phiếu. Cử tri liên quan đến Covid-19 đã cơ bản thực hiện xong quyền bầu cử.
Cử tri ở khu cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia bỏ phiếu.
Hiện nay, tại một số địa phương miền Đông của tỉnh đã bắt đầu có mưa. Tình hình thời tiết chuyển biến xấu sẽ có thể ảnh hưởng đến việc đi bỏ phiếu của cử tri.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh chỉ đạo từ Trung tâm chỉ đạo và điều hành bầu cử tỉnh.
Chỉ đạo công tác từ Trung tâm chỉ đạo và điều hành bầu cử tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh yêu cầu, các địa phương nhanh chóng rà soát, nắm tình hình số lượng cử tri để bố trí lực lượng vận động cử tri đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đầy đủ. Đối với địa phương đã hoàn thành việc bỏ phiếu sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ nghiêm, chặt chẽ hòm phiếu trước khi tiến hành kiểm phiếu theo quy định, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.
Theo baoquangninh.com.vn