Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn theo Quyết định 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 tại TP Móng Cái, Cẩm Phả


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Trong 02 ngày 17-18/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Đoàn giám sát trực tiếp việc thực hiện Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với việc chọn cử giới thiệu cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại thành phố Móng Cái, Cẩm Phả.

Đoàn giám sát làm việc với Thành ủy Cẩm Phả về việc thực hiện Quyết định số 289

Đây là một trong những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh đoàn được Tỉnh ủy phân công tại Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Lê Hùng Sơn – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ. Về phía các địa phương thực hiện giám sát có Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; Ban Thường vụ thành Đoàn; đại diện cấp ủy và Đoàn thanh niên một số xã, phường trên địa bàn.

Tại các buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó nổi bật là công tác triển khai thực hiện quy chế, kết quả thực hiện tiêu chuẩn cán bộ Đoàn các cấp; các khâu trong công tác cán bộ Đoàn như: công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động luân chuyển, điều động cán bộ Đoàn, công tác nhận xét, đánh giá; giới thiệu ứng cử; khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát cán bộ Đoàn; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, công tác tạo nguồn cán bộ Đoàn kế cận ở cấp cơ sở… và kết quả giới thiệu, chọn cử cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lê Hùng Sơn – Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Móng Cái về việc thực hiện Quyết định số 289

Từ những kết quả thực hiện Quyết định số 289 tại 2 địa phương Móng Cái và Cẩm Phả đã cho thấy cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung quan tâm, chăm lo quyền lợi chính trị cho cán bộ Đoàn, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, từng bước chuẩn hóa về độ tuổi, tạo động lực, điều kiện thuận lợi để cán bộ Đoàn phát huy khả năng, sở trường, cống hiến để trưởng thành; chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã không ngừng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn của người cán bộ Đoàn về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng công tác Đoàn…

Tại các buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã tiến hành trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề cụ thể trong quá trình thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại địa phương. Trên cơ sở các ý kiến của Đoàn giám sát, đại diện cấp ủy, Đoàn Thanh niên các địa phương đã trình bày, giải đáp các ý kiến; phân tích rõ thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế.

Kết luận các buổi làm việc, đồng chí Lê Hùng Sơn – Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái, Cẩm Phả trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế, cụ thể hóa các khâu trong công tác cán bộ Đoàn như công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn; công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đánh giá nhận xét… và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tổ chức đoàn các cấp trong thực hiện Quy chế. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc cấp cơ sở trong công tác quy hoạch, sử dụng, luân chuyển, điều động cán bộ Đoàn, chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn…

Đồng chí cũng đề nghị, trong thời tới, cấp ủy địa phương tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác cán bộ Đoàn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ Đoàn rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Đồng chí cũng đề nghị tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác quy hoạch nguồn, đào tạo và sử dụng cán bộ Đoàn, thường xuyên rà soát đối với các đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở, phối hợp với cấp ủy cơ sở trong việc tìm “đầu ra” cho cán bộ Đoàn; quan tâm trong việc giới thiệu cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ cho cấp ủy để lựa chọn tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Trước các cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái, Cẩm Phả, Đoàn giám sát đã có các buổi làm việc với cấp ủy phường Hải Yên (TP. Móng Cái), phường Quang Hanh (TP. Cẩm Phả) về việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với việc chọn cử giới thiệu cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

BAN TCKT TỈNH ĐOÀN