Tỉnh đoàn Quảng Ninh hỗ trợ thanh niên yếu thế

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Hướng dẫn số 10-HD/TWĐTN-VP ngày 24/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Hướng dẫn thực hiện và phân bổ chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nhằm phát huy vai trò hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế của các cấp bộ Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Hướng dẫn số 23 HD/TĐTN – ĐKTHTN  ngày 24/10/2019 v/v Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế, giai đoạn 2019 – 2022.

Thông qua các hoạt động của tổ chức Đoàn tuyên truyền, kêu gọi toàn xã hội quan tâm đến công tác hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế tại 38 địa bàn dân cư trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị địa phương, cơ quan chức năng hỗ trợ một số mô hình thanh niên yếu thế, tạo điều kiện cho các bạn thanh niên phát triển kinh tế, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngày 08/11/2019, Tỉnh đoàn Quảng Ninh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh năm 2019, tham gia Hội nghị có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Tư pháp và 200 học viên, thanh niên là học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn, Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên sau khi ra tù; lồng ghép với các buổi sinh hoạt Đoàn là các hoạt động văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… từ đó, giúp họ cảm nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của xã hội và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong các hoạt động truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội.

Năm 2019, Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh  niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp vận động nguồn lực hỗ trợ 10 nhà nhân ái cho gia đình thanh niên dân tộc huyện Ba Chẽ, động viên tạo điều kiện trong đời sống sinh hoạt, vận động thanh niên phát triển kinh tế

Hỗ trợ tiền xây nhà nhân ái cho thanh niên dân tộc

Chung tay hỗ trợ mô hình kinh tế của thanh niên, qua nguồn vốn vay ngân hàng chính sách, nguồn vốn 120 giúp thanh niên có việc làm vươn lên làm giầu chính đáng.

Mô hình rửa xe của thanh niên phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả

Vì vậy, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục duy trì tốt hoạt động các mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế có hiệu quả, đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp mới, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền con người; đảm bảo sự bình đẳng dành cho tất cả các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.