Quảng Ninh: Khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn năm 2021

Ngày 13/7/2021, tại Cung văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn năm 2021.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Tiến sỹ Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đồng chí Phạm Hữu Kiên – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ; đồng chí Hoàng Văn Hải  – Bí thư Tỉnh đoàn và 55 đồng chí học viên là Ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, các đồng chí cán bộ nguồn được quy hoạch nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Hoàng Văn Hải – bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham dự Lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật một số kiến thức quan trọng như: kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phương pháp công tác của ủy viên Ban chấp hành Đoàn cấp tỉnh, Bí thư đoàn cấp huyện; Những điểm mới trong nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội đoàn các cấp; Văn hoá ứng xử trên mạng của thanh thiếu niên trong giai đoạn hiện nay; Đấu tranh phòng ngừa diễn biến hòa bình trong thanh thiếu nhi, tổ chức đoàn tham gia xử lý điểm nóng chính trị, xã hội và Thảo luận một số vấn đề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, xen kẽ các chương trình học tập là các buổi thảo luận của học viên bàn về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, phong trào Đoàn thanh niên; kỹ năng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Quang cảnh lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Hoàng Văn Hải – Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Cùng với công tác Quy hoạch, việc bồi dưỡng cập nhập kiến thức cho các Ủy viên Ban chấp hành, cán bộ nguồn, cán bộ chủ chốt các cấp phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho các cán bộ Đoàn chủ chốt nâng cao năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu vị trí, nhiệm vụ công tác Đoàn – Hội – Đội trong tình hình mới.

Tiến sỹ Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam truyền giảng tại lớp tập huấn

Tại Lễ Khai mạc, thay mặt lãnh đạo trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Phạm Hữu Kiên – Phó Hiệu trưởng trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ khẳng định rằng việc tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn năm 2021 là một điểm mới, sáng tạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Lớp bồi dưỡng được tổ chức sẽ kịp thời trang bị, bổ sung, cập nhật cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt về lý luận, thực tiễn, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng vào thực tiễn tại địa phương, đơn vị; trang bị một số kỹ năng, phương pháp mới, cần thiết về công tác lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, tác phong làm việc, trách nhiệm công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trong 03 ngày từ ngày 13-15/7/2021, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn năm 2021 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức sẽ tiếp tục được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực, bổ ích.

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Ninh