Ký kết phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Sáng 11/2, tại TP Hạ Long đã diễn ra Hội nghị ký Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm phục vụ hành chính công (HCC) tỉnh về việc “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4” cho người dân tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và lãnh đạo Trung tâm phục vụ HCC tỉnh ký kết phối hợp

Theo nội dung văn bản ký kết, 2 đơn vị sẽ phối hợp thực hiện trên các nội dung chính gồm: phối hợp tuyên truyền tiện ích trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ hướng dẫn người dân lập, tạo tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tổ chức tập huấn kỹ năng nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và trưởng các đoàn thể; bố trí không gian vị trí đặt bộ phận thường trực, trực tiếp hướng dẫn, trưng bày mô hình tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, phối hợp với chính quyền địa phương cấp huyện bố trí không gian bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã do Đoàn thanh niên là nòng cốt…

Trao quyết định và ra mắt đội hình tình nguyện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh

Chương trình cũng thông qua và trao quyết định thành lập Đội hình tình nguyện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh gồm 24 đồng chí.

Quang cảnh hội nghị

          Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã chỉ đạo Đoàn cấp huyện thành lập 168 đội hình thanh niên tình nguyện với 1.112 thành viên trực tại các Trung tâm HCC cấp huyện, bộ phận 01 cửa cấp xã hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức 114 buổi tuyên truyền cho 9.951 người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phối hợp hỗ trợ giải quyết gần 37 nghìn hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.