Đoàn thanh niên Cục Thuế tỉnh: Tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền Luật Thanh niên và Chương trình phát triển Thanh niên

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, Đoàn Thanh niên Cục thuế Tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền về Luật Thanh niên và Chương trình phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. 

Ngày 09/3, Đoàn thanh niên Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022; Phổ biến Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 203 bằng hình thức trực tuyến. 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cục Thuế; các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Ban chấp hành và các đồng chí Bí thư, BCH Chi đoàn trực thuộc Đoàn Cục Thuế.

Quang cảnh điểm cầu tại trụ sở cơ quan Cục thuế tỉnh

Sau Hội nghị trực tuyến, Đoàn Thanh niên Cục thuế tỉnh đã yêu cầu 100% các chi đoàn trực thuộc nghiêm túc, linh hoạt triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; qua đó, góp phần tuyên truyền, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và sự quan tâm của xã hội và hệ thống chính trị đối với sự phát triển của Thanh niên trong giai đoạn hiện nay.  

Chi cục Thuế Khu vực Hải Hà – Đầm Hà tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam

Chi cục Thuế Khu vực Tiên Yên – Bình Liệu – Ba Chẽ tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam

Theo Đoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh