Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức chung kết Cuộc thi Sáng tạo trẻ năm 2019

Sáng 30/8, Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo trẻ năm 2019.

Tham gia vòng chung kết có 10 ý tưởng của 22 nhóm tác giả đến từ các cơ sở trực thuộc Đoàn Than Quảng Ninh đã vượt qua các vòng sơ loại cấp cơ sở.

s
Các tác giả, nhóm tác giả trình bày ý tưởng.

Các tác giả đã trình bày ý tưởng và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Các ý tưởng đều được đánh giá cao, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất của các đơn vị.

Cuộc thi đã cổ vũ, khích lệ và khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

sBan Tổ chức trao giải nhất cho nhóm tác giả Công ty Than Vàng Danh.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm tác giả của Đoàn Thanh niên Công ty Than Vàng Danh với ý tưởng: Thu hồi than sử dụng sơ đồ công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm ZRY.

Dương Hương