“Tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp” cho học sinh, sinh viên, ĐVTN 2019

Chương trình ”tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp” cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên năm 2019 tiếp tục được triển khai tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và đạo tạo, Sở lao đông Thương binh và Xã hội tổ chức ngày Hội hướng nghiệp “cùng bạn chọn nghề cho tương lại với  sự tham gia của 2000 học sinh THCS, tổ chức 02 ngày hội “tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp’ cho trên 3000 học sinh THPT của thanh phố Hạ Long và thị xã Đông Triều. Cùng với đó 14/14 huyện, thị thành đoàn chỉ trì phối với ngành liên quan tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp cho trên 18.900 học sinh THCS và THPT. Phối hợp giới thiệu việc làm cho 4.716 thanh niên; giải quyết được 3.890 thanh niên đã qua đào tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình dduocj triển khai trong năm 2019.

 

Chương trình giới thiệu việc làm tuyển dụng lao động thợ lò
Ngày hội hướng nghiệp cùng bạn chọn nghề tương lai 2019 huyện Hải Hà

Toạ đàm tư vấn giưới thiệu việc làm cho thanh niên Uông Bí

BTV