Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-BCT của và Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Ngày 25/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá thực hiện kết luận số 07/KL-TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022 và Kết luận số 08/KL-TWĐTN-BTC ngày 05/03/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022. Dự chỉ đạo có đồng chí Phạm Hồng Thái – Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Quang cảnh Hội nghị.

Những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác đoàn viên của Đoàn tiếp tục được quan tâm, chất lượng có sự chuyển biến rõ nét. Việc quản lý đoàn viên được thực hiện bài bản, chặt chẽ. Công tác cán bộ tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; đảm bảo trẻ hóa đội ngũ cán bộ đi đôi với việc nâng cao chất lượng cán bộ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị và nghiệp vụ. Chất lượng sinh hoạt Đoàn và chất lượng đoàn viên, thanh niên đã có nhiều chuyển biến: nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn ở một số địa phương đã đổi mới và và từng bước đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, thanh viên; phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác tạo nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho cán bộ rèn luyện, trưởng thành và là nguồn bổ sung lớn cho các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp. Cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đều có nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng; phát huy được tính nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đoàn. Hầu hết cán bộ có trình độ chuyên môn nhất định cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra và đảm bảo theo Quy chế Cán bộ Đoàn. Việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển thí điểm đã tạo điều kiện cho nhiều cán bộ trong diện quy hoạch có cơ hội khẳng định năng lực, trình độ của bản thân, được nghiên cứu sâu về vị trí đảm nhiệm. Thông qua đó Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá đúng năng lực, sở trường công tác của cán bộ. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn được thường xuyên quan tâm, triển khai từ tỉnh đến huyện.

 Theo đó trong thực hiện Kết luận 07, Tỉnh đoàn đã tổ chức đã tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 449 cán bộ Đoàn, Hội, Đội cấp huyện và cơ sở, trong đó: 02 lớp cho 293 cán bộ Đoàn, Hội, Đội khối trường học; 2 lớp cho 156 cán bộ Khối Lực lượng vũ trang và Khối Doanh nghiệp. Năm 2020, tổ chức 02 lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cơ sở cho 151 Bí thư, Phó Bí thư cấp cơ sở và các đồng chí quy hoạch chức danh cán bộ Đoàn chủ chốt; 01 lớp bồi dưỡng công tác tổ chức – kiểm tra Đoàn với 65 đồng chí là cán bộ Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện.  Đặc biệt, trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung cho 41 cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở, cán bộ Đoàn được quy hoạch vào chức danh chủ chốt Đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, định kỳ 02 năm/lần, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi, Liên hoan chi đoàn mạnh, tuyên dương Bí thư Đoàn cơ sở và Chi đoàn tiêu biểu…

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện Kết luận 08, kết quả chương trình Rèn luyện đoàn viên được triển khai nghiêm túc, nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực, tỷ lệ đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên trung bình trên 70%, một số đơn vị có tỷ lệ cao trên như: Quảng Yên, Ba Chẽ, Uông Bí; tỷ lệ đoàn viên tham gia thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong khối doanh nghiệp, nông thôn, đô thị là 62%; đoàn viên khối Hành chính sự nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang là gần 90%. Tỷ lệ đoàn viên xuất sắc, đoàn viên khá hàng năm có sự chuyển biến tích cực, tăng về số lượng và chất lượng. Trong công bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trình độ mọi mặt và vai trò của đội ngũ đảng viên trưởng thành từ đoàn viên cũng ngày càng tăng, số đảng viên trẻ mới được kết nạp tuổi dưới 30 chiếm tỷ lệ đa số, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị ngày một cao hơn. Đa số đảng viên trẻ có trình độ học vấn từ  trung học phổ thông trở lên, phần lớn có trình độ cao đẳng, đại học; tỷ lệ đảng viên trẻ có trình độ lý luận chính trị  trung cấp tăng, nhiều đảng viên trẻ đã sớm có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Hàng năm, các lớp tập huấn, hội nghị về công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật được triển khai nhiều với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng từ năm 2018 đến nay là 20.538 đồng chí, trong đó có 11.459 đồng chí được xem xét, kết nạp, đạt 56% so với tổng số giới thiệu…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kế luận 07 và Kết luận 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn còn gặp một số khó khăn như: (1) Do đặc thù tỉnh Quảng Ninh thực hiện mô hình Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh đoàn được phân chia theo Ban chuyên môn của Cơ quan Khối nên đôi khi triển khai công việc theo ngành dọc còn gặp khó khăn. Cán bộ, công chức Tỉnh đoàn phải đồng thời thực hiện nhiệm vụ của tổ chức và nhiệm vụ cơ quan Khối nên việc tham mưu một số nội dung chưa đạt chất lượng và hiệu quả cao; (2) Lực lượng cán bộ đoàn lớn tuổi thường xuyên biến động, cán bộ trẻ chưa có kinh nghiệm thực tiễn, tính kế thừa cao nên việc bố trí công tác mới, sử dụng cán bộ đoàn trưởng thành ở một số địa phương còn gặp khó khăn; (3) Vai trò tham mưu của tổ chức Đoàn – Hội ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, nhất là trong công tác phối hợp với các ban, ngành chức năng để tham mưu đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến thanh niên và công tác Đoàn trong thời kỳ mới. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên còn gặp nhiều khó khăn….

Phát biểu tại buổi làm việc có đồng chí Phạm Hồng Thái – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đồng tình và đánh giá cao những kết quả công tác của các địa phương đã đạt được trong việc thực hiện Kế luận 07 và Kết luận 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trong thời gian qua. Đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn kế cận cán bộ của Đoàn, tạo ra lớp cán bộ vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng được yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi những năm tới. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn các cấp cần làm tốt công tác bố trí sử dụng cán bộ, công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ sao cho hiệu quả. Đồng thời, tích cực củng cố, rà soát, sắp xếp các chi đoàn trên địa bàn dân cư. Kiểm tra, chấn chỉnh việc đánh giá, phân loại chi đoàn hàng năm. Sáng tạo, đổi mới phương thức sinh hoạt chi đoàn, nhất là chi đoàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn