Thị xã Quảng Yên: Chỉ đạo thành công tổ chức đại hội điểm cấp Chi đoàn

Chiều ngày 23/01, Chi đoàn khu phố 3, phường Hà An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được Thị Đoàn Quảng Yên lựa chọn tổ chức làm điểm. Tới dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Thị Đoàn Quảng Yên, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các quy định trong phòng, chống dịch Covid – 19 được Đại hội Chi đoàn nghiêm túc thực hiện.

Quang cảnh của Đại hội chi đoàn khu phố 3 – Phường Hà An

Trong giai đoạn 2020 – 2021, Đoàn Thanh niên chi đoàn khu phố 3 đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, từng bước khơi dậy tính tình nguyện, xung kích vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên.

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Chi đoàn khóa mới.

Tại đại hội, các đại biểu cùng nhau kiểm điểm lại các công trình, phần việc của nhiệm kỳ vừa qua, rút kinh nghiệm về những mặt đạt được, những mặt hạn chế còn vướng mắc và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021 – 2022, theo đó, chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên. Tập trung củng cố phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động và công tác tổ chức theo chương trình rèn luyện đoàn viên một cách có hiệu quả; Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn phường, đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp thanh niên, chăm lo xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Phát huy hiệu quả công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; Chăm sóc gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng…

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Chi đoàn khóa mới

Đại hội cũng đã thống nhất bầu ra 03 đồng chí nằm trong Ủy viên Ban Chấp hành  Chi đoàn khu phố 3, nhiệm kỳ 2021- 2022 và đại hội cũng đã bầu ra 2 đồng chí tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hà An lần thứ XXIII.

T/h: Thùy Dương – Đặng Linh