Quảng Ninh: Chỉ đạo thành công Đại hội điểm cấp cơ sở khối công nhân

Ngày 11/01/2022, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở khối công nhân. Đồng chí Hoàng Văn Hải – UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn dự và chỉ đạo hoạt động.

Đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đã đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin khát vọng tiên phong, đoàn kết, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Công ty”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tuổi trẻ Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã đề ra 09 nhóm chỉ tiêu trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, phát triển; nâng cao năng suất lao động của đơn vị.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 15 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thái – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty khóa XXXII tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Than Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 08 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hải đã đánh giá, biểu dương Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin đã có nhiều cố gắng, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, phát huy truyền thống “Kỷ luật – Đồng tâm” của giai cấp công nhân mỏ, thực hiện đúng khẩu hiệu hành động “đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện”, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Đồng chí hi vọng trong nhiệm kỳ tới, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Than Quảng Ninh và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 – 2027, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham gia xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc trong năm 2025, đến năm 2030 trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Thành công của Đại hội là tiền đề và kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Phương Thảo