Nhiều hoạt động đạt hiệu quả tích cực của Câu lạc bộ lý luận trẻ Tỉnh đoàn

CLB Lý luận trẻ là mô hình tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học, là diễn đàn, sân chơi giúp ĐVTN được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị-xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn-Hội-Đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ.

Câu lạc bộ lý luận trẻ Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt

Câu lạc bộ lý luận trẻ Tỉnh đoàn tuy mới được thành lập nhưng đã đi vào hoạt động đạt nhiều hiệu quả tích cực, câu lạc bộ được sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần, tuy số lượng thành viên mới thành lập còn ít nhưng hiệu quả hoạt động đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong quá trình sinh hoạt các đồng chí trong Câu lạc bộ cùng nhau chia sẻ, hướng dẫn lẫn nhau cách thức triển khai học tập lý luận chính trị, cách thức đấu tranh phản bác lại những kịp thời cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN Tỉnh đoàn phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chương trình hoạt động của CLB được thiết kế gắn liền với chương trình của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm của Tỉnh đoàn.

Mai hậu