Nâng cao năng lực số cho thanh niên

Với những phát triển đột phá thời gian qua, tỉnh đang tích cực chuyển đổi số nhằm trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện, từng bước trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số ở cả ba lĩnh vực là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; trong đó phát huy vai trò đi đầu của thanh niên. 

Tỉnh Đoàn, Sở TT&TT, Trung tâm Truyền thông tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2022-2025.

Để thanh niên tham gia tích cực vào hoạt động chuyển đổi số, Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 5/2/2022) của BTV Tỉnh ủy “Về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao năng lực số cho cán bộ, ĐVTN; vận động cài đặt, sử dụng các nền tảng số như VssID (Bảo hiểm xã hội), thanh toán điện tử, Smart Quảng Ninh, các ứng dụng phòng, chống dịch bệnh…

Các cấp bộ đoàn thông qua các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa những thông tin hữu ích, tích cực giảm các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, ứng dụng CNTT trong điều hành, tác nghiệp (họp trực tuyến, hội thảo trực tuyến…).

Lực lượng ĐVTN tại mỗi thôn, bản, khu phố là tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng công nghệ số; nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, giao tiếp, làm việc trên môi trường số có văn hóa và đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thanh niên; tham gia phát triển nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực thương mại điện tử.

ĐVTN TP Hạ Long hướng dẫn người dân sử dụng quét mã QR để tra cứu nguồn gốc sản phẩm.

Đến nay, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã chỉ đạo thành lập 1.473 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các tổ công nghệ số cộng đồng với 2.634 ĐVTN. Các đội hình TNTN này đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, dán nhãn và hỗ trợ hơn 4.000 nhà hàng, điểm bán hàng tạp hoá, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn cách thức sử dụng các ứng dụng thanh toán trực tuyến, không sử dụng tiền mặt; dán 15.000 tờ rơi; tổ chức 10 chương trình tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ĐVTN về chuyển đổi số toàn diện; ứng dụng CNTT trong tuyên truyền, quảng bá các địa điểm du lịch, địa chỉ đỏ, di tích lịch sử…

ĐVTN niên khối CCVC tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong tham gia chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu: Đoàn Thanh niên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai chiến dịch “Ngày thứ 6 xanh tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số” với khẩu hiệu “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân và CBCCVC làm việc tại Trung tâm sử dụng các nền tảng công nghệ số trong giải quyết TTHC. Đoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và 8 tổ công nghệ số tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ kinh doanh, cá nhân tải và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Etax mobile; đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin, đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và thực hiện đăng ký tài khoản, đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; thanh toán tiền điện, nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia khi phát sinh nghĩa vụ…

Đồng chí Nguyễn Thế Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết: Trong nhiệm kỳ 2022-2027, BTV Tỉnh Đoàn tiếp tục phối hợp với Sở TT&TT, Trung tâm Truyền thông tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số toàn diện cho cán bộ, ĐVTN, nhất là ĐVTN tham gia các tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức các cuộc thi trực tuyến và sân chơi truyền hình về chuyển đổi số. Các hoạt động của Đoàn từng bước được đổi mới để phù hợp với thời đại công nghệ số; tích cực ứng dụng công nghệ số trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Hoài Minh