Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn về công tác giảm nghèo


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Sáng 16/10, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 110 cán bộ, đoàn viên, thanh niên về công tác giảm nghèo năm 2020.

Quang cảnh lớp tập huấn.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được thông tin nhanh về cơ chế, chính sách mới của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và tình hình công tác giảm nghèo của tỉnh; tìm hiểu kỹ năng, nghiệp vụ triển khai thực hiện nội dung, cơ chế mới của chương trình giảm nghèo, nâng chuẩn nghèo; trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở…

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các chuyên gia về khởi nghiệp cũng đã chia sẻ thêm kiến thức, kinh nghiệm cho các học viên về khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giới thiệu các mô hình khởi nghiệp phù hợp với thanh niên dựa trên ưu thế về địa lý, thổ nhưỡng địa phương.

Cán bộ, Đoàn viên thanh niên tham gia lớp tập huấn nghiên cứu tài liệu.
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia lớp tập huấn nghiên cứu tài liệu.

Qua lớp tập huấn giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nâng cao năng lực; vận dụng những nội dung, kiến thức đã được tập huấn vào thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương hiệu quả hơn.

Ngô Dịu

Theo Báo Quảng Ninh