Đoàn Thanh niên các Trường Đại học, Cao đẳng: Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu của hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên, sinh viên

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021,2021-2022, 100% Đoàn Thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa tỉnh đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả công tác tình nguyện nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên về ý nội dung, ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động tình nguyện. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động tình nguyện. Trong đó, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng đã tập trung đánh giá kết quả đoàn viên thanh niên, sinh viên thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm 2021.

Đoàn TN Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đánh giá kết quả công tác tình nguyện.
Đoàn TN Trường Cao đẳng tế Quảng Ninh đánh giá kết quả đoàn viên thanh niên, sinh viên thực hiện 05 ngày tình nguyện
Đoàn TN Trường Đại học Hạ Long đánh giá kết quả đoàn viên thanh niên, sinh viên thực hiện 05 ngày tình nguyện
Đoàn TN Trường CĐ Việt Hàn Quảng Ninh tổng kết công tác tình nguyện

Đoàn Thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng đã tập trung phân tích, để đưa ra các giải pháp đánh giá, kết quả việc đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện. Thống nhất phương pháp để thống kê việc đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia các hoạt động, dựa trên khung thời gian tổ chức. Cụ thể: Hoạt động tình nguyện ngắn hạn là các hoạt động chỉ diễn ra trong ngày, không duy trì trong các ngày tiếp theo, thường được diễn ra trong 1 buổi. Ví dụ như hoạt động, “Hiến máu tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, Dọn vệ sinh môi trường…Hoạt động tình nguyện trung hạn: Là các hoạt động diễn ra hơn 1 ngày và không quá 3 ngày thực tế tổ chức. Ví dụ như hoạt động “Đông ấm”; “Trung thu cho em”…Hoạt động Tình nguyện dài hạn: Là các hoạt động diễn ra hơn 3 ngày thực tế. Ví dụ như chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”….

Thông qua ban hành hướng dẫn cách thức tính số ngày tình nguyện trong năm học của Đoàn trường, đoàn viên thanh niên, sinh viên có thể chủ động thời gian và lựa chọn cách thức tham gia các hoạt động đảm bảo yêu cầu đề ra.

Qua thống kê, trong năm 2021, Đã có hơn 6750 đoàn viên thanh niên, sinh viên trường học tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện, trong đó có 5289 đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia 05 ngày tình nguyện/năm. Các hoạt động tập trung vào dọn vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, các hoạt động triển khai trong Chiến dịch Thanh niên, Sinh viên tình nguyện hè, phối hợp tham gia phòng chống Dịch covid-19 tại địa phương, đơn vị…

Đánh giá kết quả các hoạt động tình nguyện, cũng như việc đoàn viên thanh niên, sinh viên thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện, cổ vũ đoàn viên thanh niên, sinh viên tích cực đóng góp sức trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào Đoàn trường học ngày càng vững mạnh.