Mở rộng thêm nhiều lĩnh vực hợp tác giữa Trung ương Đoàn và UNESCO tại Việt Nam

Sáng 22/12, Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với UNESCO tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025. Đây là tiên đề để hai bên mở rộng cánh cửa cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực hơn nữa.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và ông Christian Manhart, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021- 2025

Tham dự có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Christian Manhart, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam; lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các đơn vị thuộc Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.

Giới thiệu những thông tin cơ bản về thanh niên Việt Nam, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những hoạt động nổi bật của Đoàn đặc biệt trong năm 2021, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết:  Trong thời gian qua, các Cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UN) nói chung và UNESCO tại Việt Nam nói riêng đã có nhiều hoạt động hợp tác với Trung ương Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của thanh thiếu nhi Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy đánh giá cao và trân trọng cảm ơn UNESCO tại Việt Nam đã hỗ trợ tổ chức nhóm tư vấn thanh niên trong quá trình xây dựng Luật thanh niên tại Việt Nam; phối hợp tổ chức ngày Quốc tế Thanh niên 12/8 hàng năm; phối hợp triển khai dự án “Thanh niên đổi mới sáng tạo vì đại dương xanh”…

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, mặc dù chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu hoạt động chung, nhưng các hoạt động hợp tác giữa Trung ương Đoàn và UNESCO Việt Nam trong thời gian qua còn tương đối ít, còn nhiều nội dung để tiếp tục hợp tác. Vì vậy, đồng chí Bùi Quang Huy hy vọng các nội dung hai bên đã thống nhất phối hợp trong văn bản Thỏa thuận hợp tác sẽ là tiền đề để Trung ương Đoàn, các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam và UNESCO Việt Nam tăng cường hợp tác, vì lợi ích của hai bên nói riêng và vì sự phát triển của thanh thiếu nhi Việt Nam nói chung.

Ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO Việt Nam bày tỏ đây là thời điểm thích hợp để hai bên mở rộng hợp tác trong tương lai. Thỏa thuận hợp tác được ký kết sẽ mở rộng cánh cửa cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực hơn nữa.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm cho ông Christian Manhart, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam

Tại chương trình, Trung ương Đoàn và UNESCO Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, theo đó, hai bên thống nhất hợp tác một số nội dung quan trọng: Phối hợp, triển khai các nhiệm vụ, đề án thực hiện các nội dung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh của hai bên; các hoạt động nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về thanh niên và công tác thanh niên; thúc đẩy bình đẳng giới và định hướng phát triển bao trùm trong thanh niên tạo nền tảng cần thiết cho công cuộc xây dựng một xã hội hòa bình và bền vững.

Ngoài ra, hỗ trợ triển khai các hoạt động giáo dục giới tính và kiến thức về hôn nhân và gia đình cho thanh niên; Tổ chức các hoạt động trang bị, nâng cao kiến thức và kỹ năng số cho thanh niên Việt Nam nhằm góp phần ứng dụng hiệu quả cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam vì các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; Hỗ trợ tổ chức, kết nối các nguồn lực, chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, các mô hình “Vườn ươm tài năng khoa học, công nghệ” cho thanh niên Việt Nam;

Bên cạnh đó, trang bị kiến thức, kỹ năng về thông tin và truyền thông đảm bảo an ninh an toàn mạng trong thanh niên nhằm hướng tới một xã hội hòa nhập; Hỗ trợ sự tham gia của thanh niên trong công cuộc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam; Thúc đẩy các chương trình giáo dục di sản như là phương tiện để đẩy mạnh tinh thần đoàn kết và hòa bình tại Việt Nam và trong khu vực; Hỗ trợ công tác gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc rất ít người;…

Đồng thời, thực hiện các chương trình, dự án tình nguyện trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy, triển khai các chương trình về kỹ năng sống, giá trị sống, các kỹ năng hoàn thiện bản thân cho thanh thiếu nhi; Thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học, gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản vì sự phát triển bền vững…/.

Trịnh Lý