Huyện đoàn Vân Đồn tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên 2020 và chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia

Ngày 06/10, tại trường THPT Quan Lạn, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vân Đồn tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên 2020 và chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia cho hơn 80 học sinh, đoàn viên, thanh niên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các giảng viên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách đối với thanh niên; Luật Thanh niên năm 2020; các văn bản thi hành Luật Thanh niên năm 2020, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia…

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền

Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về Luật Thanh niên năm 2020. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh Ngọc – Huyện đoàn Vân Đồn