Tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền, định hướng 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Nhằm triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam” thời kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền về giá trị hình mẫu thanh niên.

Tỉnh đoàn Quảng Ninh xác định 4 giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Ninh cần hướng tới là: Một là: Năng động – Hào sảng; hai là: Đoàn kết – Sáng tạo; ba là Lành mạnh – Thân thiện; bốn là Văn minh – Thanh lịch.

Nhằm tuyên truyền đông đảo đến đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến kết hợp trực tuyến. Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Thế Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Phương Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn; Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Cung Văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh. Cấp huyện với sự tham gia của hơn 1000 các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc;  Bí thư, Phó Bí thư đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên được tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến, định hướng cách làm, đề ra các chỉ tiêu, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả 4 giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Ninh thời kỳ mới đến đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại hội nghị: