“Các hoạt động khởi nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trong thời gian tới cần sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả hơn”

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Truyền thông tỉnh: “??́? ???̣? đ?̣̂?? ???̛̉? ?????̣̂? ??̀ đ?̣?? ??̛?̛́?? ????̂̀ ?????̣̂? ??? ????? ???̂? ????? ???̛̀? ???? ??̛́? ??̂̀? ??́?? ??̣?, ???? ???̣? ??̀ ???̣̂? ???̉ ??̛?”

————————————————

❤❤❤ Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp rất tâm huyết của bạn gửi tới Đại hội. Chúc bạn nhiều sức khỏe; chúc hoạt động Đoàn của Trung tâm truyền thông tỉnh sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong thời gian tới!