Thường xuyên rà soát, kịp thời bổ sung cán bộ liêm khiết, trong sạch

Một trong những mối quan tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay là việc chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.