Phát huy năng lực của cán bộ trẻ ở Ba Chẽ

Là huyện miền núi với hơn 90% dân số là đồng bào người dân tộc thiểu số, thời gian qua, huyện Ba Chẽ luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, năng động, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Anh Triệu Quý Hiện,
Anh Triệu Quý Hiện (thứ hai, bên phải), Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồng Cầu, xã Lương Mông (Ba Chẽ) vận động nhân dân hiến đất làm đường.

Triệu Quý Hiện (SN 1988, dân tộc Dao), thôn Đồng Cầu, xã Lương Mông, là một trong những cán bộ trẻ tiêu biểu của đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn huyện Ba Chẽ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên trở về quê hương, anh được sự tín nhiệm của đảng viên trong chi bộ và nhân dân trong thôn bầu làm Bí thư chi bộ, đồng thời là Trưởng thôn Đồng Cầu.

Anh Hiện cho biết: Phát huy sức trẻ, tôi cùng các cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu, đi đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của thôn, chi bộ chúng tôi đã xác định nhiệm vụ cụ thể, tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tích cực vận động nhân dân phát triển các mô hình sản xuất; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, nhất là việc hiến đất làm đường. Vừa qua, chúng tôi đã vận động được 14/42 hộ dân trong thôn hiến đất ruộng, đất vườn, cây các loại để làm đường nội thôn, với tổng giá trị hơn 650 triệu đồng. Cuối tháng 9, con đường đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân.

Không chỉ riêng ở Lương Mông, đội ngũ cán bộ công chức trong toàn huyện Ba Chẽ, nhất là cán bộ trẻ luôn nỗ lực phấn đấu, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Ông Bùi Văn Lưu, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Ba Chẽ, nhấn mạnh: Thông qua đội ngũ cán bộ trẻ bám sát cơ sở đã giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thuận lợi và giải quyết tốt việc nắm bắt tư tưởng của nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đây cũng là hình thức rèn luyện phương pháp công tác, tạo điều kiện cho cán bộ gần dân, gần cơ sở, chống hiện tượng hành chính hóa, quan liêu, xa dân… Đến nay, tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm gần 50% tổng số cán bộ, công chức toàn huyện.

Cán bộ cơ quan Tổ chức-Nội vụ huyện Ba Chẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ thôn Làng Cổng, xã Đồn Đạc sau buổi sinh hoạt chi bộ.
Cán bộ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Ba Chẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ thôn Làng Cổng, xã Đồn Đạc.

Để tăng cường, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, Huyện ủy Ba Chẽ đã xây dựng và ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Nhờ đó, trình độ, năng lực cán bộ cấp xã, thị trấn từng bước được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp xã, thị trấn hiện có 41 đồng chí, tuổi đời bình quân 46,2 tuổi. Trong đó, 5 đồng chí có trình độ chuyên môn thạc sĩ, 22 đồng chí có trình độ đại học.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của Ba Chẽ được triển khai gắn với quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Phần lớn cán bộ trẻ được đào tạo, bồi dưỡng các lớp lý luận chính trị, đại học và sau đại học đều bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, nỗ lực học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, xác định thực tiễn công tác tại cơ sở là môi trường rèn luyện hiệu quả nhất, công tác luân chuyển cán bộ trẻ về đào tạo, thử thách tại cơ sở luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm thực hiện tốt. Từ đó, góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở, tạo nguồn cán bộ dự bị cho huyện. Tính đến nay, đã có 35 lượt cán bộ trẻ, có năng lực ở các phòng ban chuyên môn cấp huyện được điều động luân chuyển xuống 8/8 xã, thị trấn để đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của cấp ủy, HĐND, UBND; có 13/ 28 cán bộ chuyên môn kế toán, địa chính được luân chuyển về công tác tại 8/8 xã, thị trấn. Trong đó, có trên 70% số cán bộ chủ chốt được trẻ hóa; 97,5% số cán bộ cơ sở đạt chuẩn về trình độ văn hóa, chuyên môn và lý luận chính trị…

Trúc Linh