Huyện đoàn Tiên Yên: Tổ chức tọa đàm tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020

Ngày 16/6, tại huyện Tiên Yên, Huyện đoàn – Hội đồng Đội huyện Tiên Yên tổ chức Chương trình tập huấn kỹ năng và tổ chức tọa đàm triển khai Luật thanh niên năm 2020 cho gần 200 học viên, cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Trong 2 ngày tập huấn các học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề đó là: Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể của cán bộ đoàn; Dân vũ múa hát sân trường; Nghi thức đội, Nghiệp vụ công tác Đội và Công tác Đoàn viên. Thông qua lớp tập huấn, các đồng chí đoàn viên thanh niên đã được bổ sung kiến thức, nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức, chỉ đạo công tác đoàn tại đơn vị. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ Đoàn được giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức hoạt động giữa các cơ sở đoàn. Từ đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng và phát triển phong trào Đoàn trên địa bàn huyện.

                         Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho ĐVTN

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức chuyên đề tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu niên trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Góp phần phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của lực lượng thanh, thiếu niên.

Tọa đàm Triển khai Luật Thanh niên 2020

Thanh Trà – Huyện đoàn Tiên Yên