Học trực tuyến “Master IELTS in 5 days” dành cho học sinh, sinh viên

 ĐTN: Chương trình “Master IELTS in 5 days” dành cho học sinh THPT và sinh viên đại học, cao đẳng trên cả nước, với số lượng tối đa 10.000 học viên, diễn ra từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11/2021.

Triển khai Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022, nhằm giúp học sinh, sinh viên có môi trường rèn luyện, nâng cao khả năng tiếng Anh, từng bước làm chủ trình độ IELTS, tăng cơ hội cho học sinh phổ thông trung học được xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu Việt Nam và học sinh, sinh viên ứng tuyển thành công các học bổng du học nước ngoài, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) triển khai chương trình “Master IELTS in 5 days” (Thành thạo IELTS trong 5 ngày).

Chương trình được thiết kế với 05 buổi học, mỗi buổi khoảng 90 phút theo hình thức học trực tuyến, kết hợp giảng bài, thực hành và luyện tập với giáo viên nước ngoài và Việt Nam; mỗi lớp khoảng 200 – 500 học viên tùy theo từng nội dung học, cụ thể: Buổi 1. Tổng quan định hướng IELTS; Buổi 2. Bài thi kỹ năng Nói phần 1; Buổi 3. Bài thi kỹ năng Nói phần 2; Buổi 4. Bài thi kỹ năng Viết phần 1; Buổi 5. Bài thi kỹ năng Viết phần 2.

Học viên sau khi hoàn thành đăng ký sẽ được làm bài kiểm tra trình độ theo tiêu chuẩn IELTS quốc tế. Sau khi có kết quả, học viên sẽ được sắp xếp lớp học phù hợp với trình độ. Sau 5 buổi học, học viên làm bài kiểm tra trình độ theo tiêu chuẩn IELTS quốc tế để đánh giá sự tiến bộ của bản thân.

Các học viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ IELTS quốc tế sẽ được hưởng ưu đãi giảm 7% lệ phí thi khi đăng ký theo diện học viên VUS, đồng thời sẽ được tư vấn đầy đủ trước khi thi về hiệu lực thời gian của chứng chỉ IELTS và khung điểm IELTS tham chiếu đối với yêu cầu của các trường đại học quốc tế và Việt Nam.

Trịnh Lý