Đoàn Thanh niên – Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình Hành trình về nguồn, sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2023)

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2023), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), ngày 04/3/2023, Đoàn Thanh niên – Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình Hành trình về nguồn, sinh hoạt chính trị đặc biệt tại tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn công tác đã tổ chức tham quan, sinh hoạt chính trị, tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cây đa Tân Trào nơi gắn liền với những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc, đưa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cùng cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) giành thắng lợi vẻ vang, đoàn công tác đã tổ chức tham quan các địa chỉ đỏ Đình Hồng Thái, Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, Cây đa Tân Trào, Cụm di tích ATK Kim Quan… Tiếp theo nội dung chương trình sinh hoạt chính trị, Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, các Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương.

Với ý nghĩa quan trọng của hoạt động sinh hoạt chính trị đặc biệt đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ về nội dung, ý nghĩa thân thế sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, để mỗi cán bộ chiến sĩ càng thêm thấm nhuần sâu sắc giá trị của Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động; khơi dậy ý thức tu dưỡng, rèn luyện, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tuổi trẻ Công an Quảng Ninh