Đoàn Thanh niên BCH Biên phòng: hỗ trợ nhân dân biên giới ổn định cuộc sống

Ngày 17-9, Đoàn Thanh niên BCH Biên phòng tỉnh phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã Quảng Sơn và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức bàn giao công trình nhà ở hỗ trợ xây dựng hộ gia đình nghèo tại bản Cấu Phùng, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà.

Cùng với hỗ trợ nhà ở và phát triển kinh tế hộ gia đình, đơn vị đã tuyên truyền vận động, giúp nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số bản Cấu Phùng, xã Quảng Sơn di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa khu nhà ở. Bên cạnh đó, các hộ gia đình cũng được tham gia các mô hình kinh tế mẫu.

Hỗ trợ người dân đưa chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở

Thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên BCH Biên phòng tỉnh đã sáng tạo nhiều cách làm hay để tập trung triển khai các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Qua đó, góp phần tuyên tuyền, vận động người dân vùng biên cương tham gia giữ vững biên cương, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân với dân, xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Đoàn TN BCH Biên phòng tỉnh