Đoàn Thanh niên BCH Biên phòng tỉnh: Ra quân tuyên tuyền Luật biển Việt Nam và bảo vệ môi trường biển

Ngày 09/10, tại thành phố Hạ Long, Đoàn Thanh niên BCH Biên phòng tỉnh ra quân tuyên truyền Luật biển Việt Nam và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường biển.

Hoạt động làm sạch môi trường biển

Thông qua các hoạt động, Đoàn TN BCH Biên phòng tỉnh đã tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến mọi người dân, đồng thời vận động ngư dân thực hiện việc neo đậu ghe thuyền và ngư lưới cụ đúng nơi quy định; phát tờ rơi tuyên truyền về Luật biển Việt Nam. Đồng thời huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ và người dân, học sinh địa phương đã cùng nhau làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại bãi tắm nhân tạo phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

Hoạt động đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bằng các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và tuyên truyền pháp luật về biển đảo.

Đoàn Thanh niên BCH Biên phòng tỉnh