Đoàn Đại biểu Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh tham dự Đại hội

5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Bộ CHQS tỉnh đã có bước phát triển mới, vững chắc. Hoạt động của tổ chức đoàn các cấp đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, ĐVTN Bộ CHQS tỉnh thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, có ý chí phấn đấu vươn lên, không ngại khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, làm chủ vũ khí trang bị, khí tài; tự giác rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội… Phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, linh hoạt của ĐVTN trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

——————————

Xin trân trong giới thiệu 06 đồng chí đại biểu Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh về tham dự Đại hội. Chúc các đồng chí sẽ có những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa khi đến với Đại hội cùng chúng tôi.