CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐẠT GIẢI TẠI CHƯƠNG TRÌNH “ĐỐ VUI DÂN GIAN – MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN, NHẬN LÌ XÌ NGÀY TẾT”

Từ ngày 21- 26/01/2023, Chương trình “Đố vui dân gian – Mừng Đảng, Mừng Xuân, nhận lì xì ngày tết” diễn ra với 15 câu hỏi, bao gồm các nội dung về đố vui dân gian; Tìm hiểu về phong tục tập quán, lễ hội, văn hóa, con người Quảng Ninh; Tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình đã thu hút trên 1000 ĐVTN toàn tỉnh tham gia trong nhưng ngày Tết Xuân Quý Mão.

Xin chúc mừng 56 bạn đã đạt giải tại chương trình “Đố vui dân gian – Mừng Đảng, Mừng Xuân, nhận lì xì ngày tết”. Chi tiết xem danh sách dưới đây.

Để thuận lợi cho công tác liên hệ và trả thưởng. Đề nghị các thí sinh đã tham gia thi và đạt giải thưởng cung cấp các thông tin để BTC liên hệ và chuyển trả giải thưởng: https://forms.gle/k3pUyUvVjK8MkX8s8

BBT