THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH NĂM 2024

Thực hiện Thông báo về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2024; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2024 như sau:

Nhu cầu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu công chức, trong đó:

– 01 chỉ tiêu tuyển dụng thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

– 03 chỉ tiêu thuộc thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. (theo Thông báo số 490-TB/BTCTU ngày 29/5/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

– 02 chỉ tiêu thuộc diện tuyển dụng thông thường. (theo Thông báo số 490-TB/BTCTU ngày 29/5/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29/5/2024 đến hết ngày 27/6/2024 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tầng 3, Trung tâm Hành chính công tỉnh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, SĐT: 080.33187

– Tải thông báo tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1R8K0GG2wqUQAcib7TTeBun_ml3WNCD3E