Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông

Ngày 01/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã triển khai Kế hoạch 79 KH/TĐTN-ĐKTHTN về việc “triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông năm 2019” và kế hoạch số 136 KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 09/10/2019 v/v tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông”. Theo đó chỉ đạo điểm các đơn vị Đông Triều, Quảng Yên, Móng Cái, Đầm Hà tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông với sự tham gia của hơn 2000 đoàn viên, thanh niên

 

Ảnh Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông tại Đông Triều

Tại “Ngày hội Thanh niên Đông Triều với văn hóa giao thông’’, cán bộ Công an đã thông báo thực trạng tình hình giao thông trên địa bàn cả nước nói chung và địa phương  trong 9 tháng đầu năm; tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phối hợp tập huấn lý thuyết, kỹ năng lái xe an toàn và thực hành trên máy tập lái xe RT của Honda Việt Nam; cách chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; tham gia trò chơi tìm hiểu kiến thức về Luật giao thông đường bộ. Đặc biệt, các bạn đoàn viên, thanh niên còn tham gia lái xe trên sa hình, xử lý các tình huống trong khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

các học viên tham gia xử lý tình huống tham gia giao thông an toàn

Thông qua Ngày hội nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ, hành vi của đoàn viên, thanh niên tham gia giao thông và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng. Đồng thời để mỗi đoàn viên, thành niên sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hương Lan