Hoạt động Đoàn tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại các xã xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên là rất lớn và có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là lực lượng xung kích trong vận động, tuyên truyền thanh niên nông thôn xây dựng nông thôn mới bằng những phần việc cụ thể trong đề án xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở đoàn. Nhiều mô hình hoạt động có sức cuốn hút thanh niên, đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư.

Thanh niên tổ chức cho chơi dân gian cho ĐVTN và nhân dân tham gia

Với vai trò là lực lượng xung kích, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn thanh niên trên địa bàn dân cư tham gia tổng vệ sinh môi trường với trên 8.000 lượt ĐVTN tham gia; tham gia gần 1.000 ngày công tình nguyện đổ đường bê tông liên thôn; xây dựng bồn hoa; xây dựng các điểm tập kết rác thải; cải tạo khu vui chơi-sân bóng; phối hợp tuyên truyền nhân dân đăng ký tham gia Đề án “Phân loại xử lý rác thải” của Cơ quan khối; tuyên truyền xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh…

Ngoài ra chỉ đạo Đoàn Thanh niên các xã phối hợp triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tại các xã tiêu biểu: Đoàn thanh niên xã Hà Lâu, tham mưu phối hợp tổ chức Lễ hội văn hóa dân tộc Tày; tham mưu phối hợp tổ chức chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ biểu diễn định kỳ tại chợ phiên Hà Lâu. Đoàn Thanh niên xã Đại Dực, tham mưu phối hợp tổ chức Lễ hội văn hóa dân tộc Sán chỉ. Đoàn Thanh niên xã Đồng Rui, tham mưu tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Đồng Rui. Ngoài ra trong các dịp Lễ, tết 11/11 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, tổ chức đoàn thanh niên chủ trì tổ chức giải bóng đá thanh niên truyền thống; giao lưu bóng chuyền; tổ chức các trò chơi dân gian, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, không khí vui tươi, phấn khởi cho đoàn viên thanh niên và nhân dân.

Những công trình phần việc mà Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tiên Yên triển khai thực hiện sẽ tạo động lực cho quá trình xây dựng đời sống văn hóa tại nông thôn mới ở từng địa phương.

Huyện đoàn Tiên Yên